Wymiar sprawiedliwości

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne a rola kancelarii prawnej

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. dysponuje wyjątkowo rozbudowanym działem dochodzenia odszkodowań. Główne kategorie spraw z jakimi przyszło się nam dotychczas mierzyć to przede wszystkim odszkodowania za zagubiony bagaż czy nieudane wakacje, za szkodę będącą skutkiem czynów niedozwolonych, takich jak błędy medyczne i pobicie lub odszkodowania za wypadki komunikacyjne. Przykłady tego typu spraw można bez problemu mnożyć, ale istotne jest to, że zawsze w przypadku zaistnienia szkody jesteśmy przygotowani do udzielenia pomocy prawnej.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne i błędy lekarskie

W naszej codziennej pracy podejmujemy się dochodzenia odszkodowań w przypadkach różnego typu. Posiadamy doświadczenie w odszkodowaniach wynikłych z wypadków zarówno drogowych, jak i innych, takich jak upadek na uszkodzonej nawierzchni. Bardzo często podejmujemy także sprawy wynikłe ze szkody zaistniałe podczas pobytu na wakacjach, spowodowanych m.in. rozbieżnościami w wykupionej ofercie a rzeczywistymi warunkami panującymi w hotelu czy kiedy bezzasadnie nie wpuszczono nas do samolotu. Zgłaszają się do nas też osoby poszkodowane w związku z błędami medycznymi, takimi jak podanie nieodpowiednich leków, leczenie przez stomatologa niezgodnie z zasadami sztuki lekarskiej czy powikłania przy porodzie lub operacji.

Działania kancelarii radcy prawnego w postępowaniu o odszkodowanie

W trakcie prowadzenia postępowań o odszkodowanie zmagamy się z bolesnymi doświadczeniami naszych Klientów, takimi jak kalectwo spowodowane przez nieudolnego lekarza, wypadek samochodowy, w skutek którego bliska im osoba poniosła śmierć czy pobicie. Zawsze wiąże się to również z długotrwałą traumą, z jaką przychodzą do nas poszkodowani Klienci. Naszym obowiązkiem jest ocena stanu faktycznego i na jego podstawie oszacowanie jakich kwot może domagać się nasz Klient. Brak jest w tej kwestii sztywnych wytycznych, jednakże nasze doświadczenie umożliwia nam na podanie Klientom informacji, która ułatwia im decyzję co do dalszego toku sprawy.