Wymiar sprawiedliwości

Obsługa prawna przedsiębiorców – Krakowska Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, specjalizujący się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, a także w prawie pracy.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Ogromną część naszej działalności stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, dochodzeniem odszkodowań oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym zakresie polega na ciągłym kontakcie z Klientem, udziale w mediacjach i negocjacjach, przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także reprezentacji przed sądami. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie kroki, których celem jest zakończenie sprawy w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość zakończenia sprawy oraz zminimalizowanie kosztów związanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – doradztwo i obsługa prawna podmiotów prawa handlowego

Działalność Kancelarii skupia się też na obsłudze prawnej firm, która obejmuje bieżące doradztwo i recenzowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Obsługa prawna ma głównie charakter kompleksowy. Udzielamy porad naszym klientom na każdym polu ich działalności, co obejmuje takie dziedziny jak prawo pracy, handlowe, administracyjne czy podatkowe. Pragniemy, by nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojego przedsiębiorstwa, dlatego koncentrujemy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne skutki prawne.