Wymiar sprawiedliwości

Obsługa prawna firm – prawo handlowe, podatkowe i administracyjne

Nasza kancelaria jako zespół prawników – aplikantów radcowskich i radców prawnych – oferuje Klientom wszechstronną pomoc prawną z różnych dziedzin prawa, specjalizując się przede wszystkim w prawie pracy, prawie rodzinnym i prawie cywilnym. Oferujemy usługi prawne zarówno procesowe, jak i pozaprocesowe, dla podmiotów prawa handlowego i osób fizycznych. Udzielając pomocy prawnej wykorzystujemy szerokie doświadczenie pozyskane przez wiele lat wykonywania praktyki zawodowej.

Doradztwo prawne dla klientów indywidualnych

Osoby prywatne zgłaszają się do naszych prawników z zadaniami prawnymi związanymi z kontaktami, rozwodami i alimentami. Współpraca w takich sprawach polega głównie na poznaniu sytuacji osoby korzystającej z porady prawnej oraz dostosowanie do jej potrzeb odpowiedniego rozwiązania prawnego. Reprezentujemy Klienta w postępowaniu i przygotowujemy go do sporów sądowych, jakkolwiek w zależności od stanu faktycznego proponujemy też pozasądowe rozwiązania mediacyjne czy ugodowe, które wpłyną na szybsze zakończenie postępowania oraz zmniejszą koszty obsługi prawnej. Osoby fizyczne zgłaszają się do nas po pomoc prawną też w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Nasza kancelaria asystuje w przygotowywaniu projektów testamentów biorąc pod uwagę wolę Klienta, jak również świadczy porady prawne w już trwających postępowaniach spadkowych.

Porady prawne dla spółek i przedsiębiorstw

Oprócz powyższego, nasi prawnicy zajmują się doradztwem prawnym dla firm i spółek. Staramy się sprostać oczekiwaniom Klientów, wobec tego oferujemy kompleksowy charakter obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. W obrębie współpracy prowadzimy doradztwo dla podejmowanych przez nich działań, świadczymy porady prawne z zakresu prawa administracyjnego, prawa podatkowego, prawa handlowego czy praw pracowniczych. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, wynikającego ze współpracy z różnymi podmiotami, staramy się do każdego Klienta podchodzić indywidualnie, znajdując adekwatne rozstrzygnięcia prawne, również w wyjątkowych sprawach.