Wymiar sprawiedliwości

Kancelaria TMH – obsługa prawna przedsiębiorstw

Rzeszowska Kancelaria TMH świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych. Zapewnia całościową obsługę prawną przedsiębiorstw, w tym także start-upów, udziela porad w obszarze inwestycji finansowych, rejestracji spółek. Kancelaria świadczy również wszechstronną obsługę klientów indywidualnych – doradza we wszystkich dziedzinach prawa, jest przedstawicielem Klientów w sporach i udziela wsparcia podczas negocjacji, a także pomaga uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne oraz odzyskać utracone środki finansowe, zwłaszcza z tytułu polis inwestycyjnych.
Kancelaria TMH zatrudnia biegłych prawników. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w niżej wymienionych dziedzinach prawa:
– prawo cywilne,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo pracy,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe,
– prawo podatkowe.
Ponadto reprezentuje swoich Klientów w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej i Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.