Usługi

Zadbaj o rozwój pracowników – to korzyść dla całej firmy!

Potrzebujesz szczegółowych informacji o rozwoju pracowników? Zajrzyj na janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/

Coraz większa grupa pracodawców zauważa, iż rozwój pracowników w znacznym stopniu wpływa na sukces całej firmy. Zmotywowana kadra posiadająca szeroki arsenał kompetencji miękkich to ważny filar każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój pracowników – skuteczne techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na weryfikację ich indywidualnych uwarunkowań i kwalifikacji może wesprzeć właściciela firmy w zebraniu kadry, która będzie przygotowana na skomplikowane wyzwania. Za pośrednictwem audytu Assessment Center/Development Center przeprowadzonego przez wykwalifikowanego specjalistę można ujawnić, kto z zatrudnionych manifestuje kompetencje kierownicze i zostanie dobrym liderem teamu. Sesje AC/DC mogą być realizowane na różne sposoby – np. w formie sesji indywidualnych bądź grupowych. W czasie spotkań stosowane są uznane techniki szkoleniowe, jak np. zadania w grupach, symulacje, wywiady oraz analiza konkretnego przypadku (case studies). W ten sposób można ujawnić prawdziwy potencjał kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można kontynuować pracę z załogą w postaci coachingu.

Etapy audytu AC/DC

Poprawnie przygotowany audyt jest podzielony na parę etapów. Rozpoczyna się od analizy kompetencji niezbędnych do wypełniania danej funkcji w przedsiębiorstwu. W następnej kolejności audytor przygotowuje techniki, które zostaną zastosowane podczas sesji. Trzecim etapem jest przekazanie informacji na temat celów sesji oraz tego, co chce się za jej sprawą osiągnąć. Równie istotne jest też miejsce, w którym zostaną przeprowadzone audyty zespołów – musi one zapewniać komfort, który pomoże spełnić założenia sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny czy też grupowy) jest prowadzony przez wykwalifikowanych coachów, którzy są psychologami. Sesja trwa od czterech do sześciu godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient odbiera szczegółowy, indywidualny raport, w którym zawarta jest diagnoza kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich mocne strony i przekazane są rekomendacje, jak należy przeprowadzić kolejną fazę rozwoju pracowników. Audyt wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]