Usługi

Praca prywatnego detektywa. Jakich spraw się podejmie?

Usługi detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo przydatne również dla pracodawców – pozwalają np. zweryfikować czy pracownik korzystający z L-4 faktycznie jest niezdolny do pracy albo czy informacje przedłożone przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć detektyw i w rozstrzygnięciu jakich problemów może być pomocny.

Detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. Żeby legalnie działać w tym zawodzie, trzeba posiadać stosowną licencję przyznawaną po zdaniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, iż osoby przystępujące do egzaminu muszą także spełnić wcześniej określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji i obywatelstwa dowolnego z krajów wchodzących w skład UE. Wymogiem jest również niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywów?

Gros zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego typu spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się między innymi jeśli mamy podejrzenie, że nasz towarzysz życia nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam również ustalić faktyczną wysokość dochodów byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne w przypadku spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.