Usługi

Masz problemy z awansem? Czas na sesje z doradcą zawodowym!

Tu znajdziesz więcej informacji o usługach coacha psychologa.

Rynek pracy w ostatnich latach jest niesłychanie konkurencyjny i wymaga regularnego dopasowywania się do jego teraźniejszych wymagań. Stąd tak znaczący jest nie tylko rozwój zawodowy pojedynczego pracownikafirmy, lecz również wydajna organizacja pracy całych zespołów osób zatrudnionych. W takich działaniach najlepiej wspomóc się praktyką jakimi dysponuje coach.

Coach kariery – pomoc dla menedżerów oraz właścicieli przedsiębiorstw

Profesjonalny coach psycholog pomaga rozszerzyć zakres kompetencji danej osoby, przygotowuje ją na nadchodzące wyzwania zawodowe i zachodzące zmiany. Za sprawą wsparcia może ona znacznie skuteczniej rozwijać swoje kwalifikacje, co przekłada się na lepsze efekty pracy, ale także kreuje ciekawsze perspektywy awansu. Coach koncentruje się na ambicjach i postanowieniach klienta, zatem sesje coachingowe każdorazowo mają charakter indywidualny, ukierunkowany na wypełnienie ustalonych zadań. Kto zazwyczaj postanawia skorzystać z usług coacha kariery? To najczęściej menedżerowie oraz prezesi firm, którzy pragną rozszerzyć swoje kompetencje w obszarze zarządzania i planowania pracy.

Praca z coachem biznesu – wstępne spotkanie oraz poznanie celów klienta

Podstawą dającej pozytywne skutki pracy z coachem biznesu, jest szczegółowe poznanie klienta. Z tej przyczyny pierwsze spotkanie z coachem upływa na dokładnym ustaleniu oczekiwań i ambicji klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, kwalifikacji, najważniejszych sukcesów oraz porażek zawodowych. Pomaga to rozpoznać, czy najodpowiedniejszą strategią rozwoju będzie coaching czy doradztwo oraz wybrać częstotliwość i ilość sesji niezbędnych do uzyskania zaplanowanych wyników. Pierwsza rozmowa nie musi przebiegać z coachem oko w oko – można nawiązać kontakt przez komunikator czy też telefon. Po przeprowadzeniu ustalonej serii spotkań coach przygotowuje podsumowanie. Wyszczególnia w nim, które cele zostały osiągnięte oraz czy konieczna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]