Sektor budowlany Usługi

Hydroizolacja których elementów obiektów budowlanych jest konieczna

Podczas budowy jakiegokolwiek obiektu, niezależnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie planowania trzeba zadbać o stosowne zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przedostać się do źle lub w ogóle niezabezpieczonych murów zmniejszy ich trwałość i potencjał izolacji cieplnej, jak również doprowadzić do rozwoju chorobotwórczych pleśni oraz grzybów.

Które części budowli powinno się zabezpieczyć hydroizolacją?

Do najważniejszych elementów, jakie trzeba zabezpieczyć przed wilgocią należą zwłaszcza balkony, fundamenty, dachy, piwnice i tarasy zielone, a więc te części struktury, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi czy też wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z rzeczoznawcami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują zabezpieczenia przed wodą i jakiej technologii powinno się użyć w odniesieniu do konkretnych segmentów konstrukcji. Na przykład, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z pustaka wypalanego, cegły czy dziurawki rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Natomiast tarasy izoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, by każda warstwa miała spadek przeciwdziałający kumulacji wody między nimi i odprowadzający ją do kanału. Tak samo hydrolizuje się także balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Istotne jest, żeby planowanie hydroizolacji, polecić kompetentnej ekipie, posiadającej wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, deweloperzy oraz inwestorzy skorzystają na współpracy ze specjalistami w czasie prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, a także montażem uszczelek pęczniejących, taśm dylatacyjnych, taśm PVC czy węży iniekcyjnych. Natomiast na zamówienie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi inwentaryzacją, uszczelnieniem i naprawą przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.