Usługi

Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego - poszerz swoje wiadomości!

W efekcie otwarcia się naszego kraju na rynki z większości krajów świata zwielokrotnił się popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień tłumacze wykonują multum zwykłych i specjalistycznych przekładów na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i osób prywatnych.

Pomimo, iż w sieci łatwo wyszperać bezpłatne narzędzia do translacji, długo jeszcze nie dorównają one profesjonalnym tłumaczom, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest często niezbędne, np. gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy orientacyjnie oszacować koszt tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na cenę przekładu?

Okoliczności determinujące finalny koszt przekładu

Finalny koszt przekładu tekstu determinują poniższe elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest zwyczajowo o kilkanaście procent tańsze niż przekład na język obcy.
2. Język, z którego bądź na który pragniemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków germańskich (szwedzki, niemiecki) czy romańskich (portugalski, francuski) będzie zwykle tańszy niż tłumaczenie z mniej popularnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (np. słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia albo tematy, które opisuje dokument. Translacja umów handlowych, prac naukowych bądź podręczników medycznych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla danej specjalizacji, ale też odpowiednią wiedzę, żeby trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić podczas translacji karygodnych pomyłek.
4. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy przygotować się na wyższe ceny.

Przekład przysięgły a zwykły

Należy wspomnieć, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo akt urodzenia bądź dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia kursu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczęcią z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie przypisuje mu odrębny numer identyfikacyjny oraz zaznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, kopii lub odpisu. Tłumacze przysięgli często określają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw i dokumentów tożsamości, z kolei w razie potrzeby zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]