Usługi

Charakterystyka psychologicznych badań wysokościowych

Więcej informacji o badaniach wysokościowych Bielsko Biała.

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma zbyt dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się jedynie odkrywaniem relacji badanych pacjentów z otoczeniem. Tymczasem okazuje się, że wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy określaniu zdolności do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są m.in w stosunku do osób planujących podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: co obejmują?

Badania wysokościowe w zasadzie wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawę stanowią testy inteligencji, temperamentu, osobowościowe. Ich znaczącym rozszerzeniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić między innymi zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Stawiając na testy aparaturowe jesteśmy w stanie określić czy badana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce w czasie pracy. Do wykonywania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak stereometr, aparat krzyżowy i wirometr. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa zawsze obejmują również wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana musi być z psychologiem naprawdę szczera. Zatajanie informacji mija się z celem.

Badania wysokościowe – kto je wykonuje?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Upoważnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do przeprowadzania tego typu badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o konieczności ich używania zdecydował okulista.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]