Usługi

Badanie satysfakcji pracowników i audyty – o doradztwie HR

Doradztwo HR - ta niezwykła oferta wszystkich zadziwi

Niektóre działania zaplanowane przez dział Human Resources mogą wykraczać poza możliwości danego przedsiębiorstwa. Problem okazuje się nadzwyczaj istotny, kiedy konkretny projekt zahacza o problematykę nieznaną uprzednio zespołowi i zakłada mnóstwo niewiadomych. Nie bez znaczenia dla efektywności poprowadzenia całego procesu jest poziom zaawansowania projektu i, rzecz jasna, wiedza konieczna do jego zrealizowania. Z tej przyczyny w licznych przypadkach nieodzowne staje się wsparcie zewnętrznych ekspertów, którzy, w zależności od zapotrzebowania, mogą podjąć się kierowania całością bądź zagwarantować doradztwo na pojedynczych etapach projektu. Kiedy podmioty winny skorzystać z usług doradztwa personalnego?

Doradztwo HR – kierowanie przebiegiem całego projektu bądź jego etapami

Na wsparcie proponowane w ramach doradztwa personalnego, firmy decydują się w rozmaitych sytuacjach. Jednym z najistotniejszych aspektów tego rodzaju współpracy jest sprawdzenie poziomu satysfakcji pracowników. Żeby jego rezultaty były wiarygodne, a także wartościowe przy tworzeniu strategii, potrzebne jest zastosowanie stosownych technik zbierania danych i ich poprawna interpretacja. przedsiębiorstwa nierzadko zatrudniają konsultanta HR, aby zlecić mu przeprowadzenie różnego typu audytów – głównie odnośnie komunikacji wewnętrznej. Jak już napomknęliśmy, funkcja doradcy HR bywa różna. Czasem jest on project managerem, zarządzającym całym procesem od początku do końca, kiedy indziej natomiast jest tylko doradcą merytorycznym, zapewniającym kompleksowa pomoc w przypadku jakichkolwiek trudności.

Doradztwo personalne – powodzenie działań zależy od doświadczenia konsultanta

Powodzenie działań podejmowanych we współpracy z konsultantem HR w głównym stopniu zależy od tego, jakie umiejętności posiada wybrany przez firmę ekspert. Przy wyborze doradcy HR należy przyjrzeć się w szczególności jego doświadczeniu. Warto przeanalizować to, dla jakich podmiotów dotąd pracował i, co istotne, jakie projekty dla nich przeprowadzał.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]