Usługi

Badania operatorów – w jakich zawodach się je wykonuje?

Jeżeli potrzebujesz zlecić badania operatorów Bielsko Biała, skieruj się tutaj.

Do rozpoczęcia działalności w różnego typu profesjach potrzebne są odpowiednie uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy badany je ma, wykonuje się specjalistyczne testy. By je wykonać, musimy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w dużym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w jakiej chce działać badany. Odmienne badania wykonywane są wobec sędziów, odmienne natomiast dla operatorów maszyn czy wózków widłowych. Jak nietrudno stwierdzić, te ostatnie badania okazują się wykonywane dużo częściej. Warto zatem napisać kilka zdań na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy regulują ich charakter oraz jakie predyspozycje są podczas nich najważniejsze.

Reguły badań operatorów

Częstotliwość oraz specyfikę badań operatorów wózków widłowych oraz pozostałych maszyn wykorzystywanych w fabrykach reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być wykonywane co 3 albo 4 lata, oprócz badanych po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania badań co 2 lata. Powinniśmy jednak nie zapominać, że przebieg badań może być zmodyfikowany, jeżeli przeprowadzający je psycholog stwierdzi, iż niezbędne są inne badania lub niektóre elementy są w konkretnym wypadku niepotrzebne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, mające zwykle postać papierowego testu, a także test sprawdzający możliwości intelektualne. Następnie przeprowadzane są badania na szybkość reakcji, polegające najczęściej na wciśnięciu właściwego guzika po zapaleniu diody oraz przetestowaniu tego, czy kandydat potrafi wystarczająco prędko zahamować. Badania operatorów to także testy możliwości percepcji przestrzeni oraz wzorku – te drugie najczęściej wykonywane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]