Usługi z zakresu finansów

Robot do automatycznej windykacji należności – rozwiązania dla biznesu

Na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/ znajdziesz więcej informacji o automatycznej windykacji należności.

Może być wiele przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – systematyczne przypominanie o konieczności wniesienia opłaty

Wierzyciel może dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji. Choć określenie to wielu osobom niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w ramach którego podejmuje się wobec dłużnika rozmaite czynności zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o wymogu wniesienia opłaty. O ile taka forma dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset klientami i miesiąc w miesiąc wysyła podobną ilość faktur i paragonów, ryzyko, że jakiś procent opłat nie będzie uiszczony we wskazanym terminie bez wątpienia wzrasta. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem faktur pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje również opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – procedura upominania o konieczności opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może dodać własne harmonogramy działań podejmowanych względem opieszałych kontrahentów, wyznaczając między innymi interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o nadciągającym terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie przyniosą skutków, kolejnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Ostatecznie, gdy wspomniane powyżej kroki będą nieefektywne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na śledzenie wpływających należności, a po paru miesiącach skutkuje też zauważalną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]