system swift
Usługi z zakresu finansów

Podstawowe informacje o systemie rozliczeń SWIFT

Pomimo, że właściwie codziennie korzystamy z usług bankowych, masa osób pierwszy raz usłyszało o istnieniu systemu SWIFT w 2022 roku w kontekście rozważania nałożenia sankcji w stosunku do Rosji jako riposta Zachodu na konflikt zbrojny na Ukrainie. Tymczasem system SWIFT istnieje już od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia i jest jednym z fundamentów sprawnego działania bankowości światowej.

Do czego służy system rozliczeń SWIFT?

SWIFT to akronim od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli po polsku – Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Powszechnie jednakże tego skrótu używa się po prostu do określenia międzynarodowego systemu rozliczeń międzybankowych, bez którego dokonanie przelewów międzynarodowych byłoby niezaprzeczalnie o wiele bardziej złożone niż teraz. SWIFT to popularny, jednak nie jedyny działający aktualnie system tego rodzaju. Oprócz niego przykładowo w Polsce korzysta się dodatkowo z systemów: Elixir, SORBNET i SEPA.Na świecie wykorzystywane są również rozmaite systemy lokalne, służące jedynie do rozliczeń bankowych na terenie konkretnego państwa.

Jak zatem wyróżnia się system bankowy SWIFT? Obejmuje on praktycznie wszystkie państwa świata, a przy tym stosują go nie tylko banki, których liczba obecnie przekracza już 11 tys., ale też giełdy, domy maklerskie oraz wiele innych instytucji finansowych. Każdy partycypant systemu SWIFT musi mieć swój unikalny kod (BIC – Bank Identifier Code), składający się z 8 znaków (liter i cyfr). Dopuszczalne jest także nadawanie kodu BIC oddziałowi banku, wtedy taki kod zawiera 11 znaków.

System SWIFT – prezentujemy kody BIC popularnych banków w Polsce

Nawet jeśli zaledwie od czasu do czasu korzystasz z transakcji międzynarodowych, warto pamiętać kod BIC/SWIFT własnego banku, a co najmniej wiedzieć jak szybko odszukać taką informację. Niżej znajdziesz kody BIC/SWIFT kilku popularnych banków, działających w Polsce.

– Bank BPH: BPHKPLPK
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– Getin Bank: GBGCPLPK
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– PKO BP (w tym dla kont PKO Inteligo): BPKOPLPW
– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– Santander Bank Polska: (wcześniej BZ WBK): WBKPPLPP
– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– CitiBank: CITIPLPX

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]