Usługi z zakresu finansów

Noty księgowe –co należy wiedzieć o rekompensacie za koszty odzyskiwania należności

Tutaj uzyskasz szczegółowe wiadomości w temacie noty księgowej na 40 euro.

Każda osoba prowadząca firmę wcześniej czy później natrafia na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w określonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w przypadku pojawienia się opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 (bądź więcej) euro?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie większej niż 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co istotne, notę księgową można przesłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia spłaty, w dodatku bez wymogu uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Wypada jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie zburzy budowanych często przez długi okres czasu dobrych kontaktów biznesowych. Wszak zwłoka we wniesienia należności może być kwestią chwilowych problemów finansowych lub zwyczajnego przeoczenia dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

W momencie, kiedy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem ustawa mówi o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie zawarto we wspomnianym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności, która wyposażona jest także w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]