Usługi z zakresu finansów

Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Niezbędne wiadomości w temacie metody kasowej. Przekonaj się!

Przedsiębiorcy zwykle rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru albo usług. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie patrzy na to czy opłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi dopiero po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – sposób na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w przesłaniu należności to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą co rusz znajdują się w położeniu, gdy muszą wielokrotnie monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za sprzedane towary lub wykonane usługi. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet świetnie działające przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków w terminie i ostatecznie otrzymać od fiskusa bardzo wysoką grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył łącznie z podatkiem dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta wpłaty. Z uwagi na wymieniony wcześniej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość rodzimych przedsiębiorców, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają trudności z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Wymagane jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe oznaczanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do ciągłego monitorowania wpływu należności

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest często odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Z reguły powodem tego jest kwestia ciągłego monitorowania otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do dokładnego ich pilnowania, aby nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności wysyłających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Tymczasem już przy stu i więcej dokumentach pilnowanie wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia zmniejszenie prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]