Kształcenie Ochrona i bezpieczeństwo

Zdobądź nowe kwalifikacje – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kompetencje należy posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – dlaczego powołano instytucję ABI

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, szczególnie we współczesnych czasach, kiedy każdy ma dostęp do internetu. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Potencjalny administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto potencjalny administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy powołanie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – uzyskaj specjalistyczne uprawnienia

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje przestrzeganie norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi również specjalną ewidencję danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym kursie. W czasie szkolenia uczestnicy poznają kluczowe pojęcia, takie jak dane osobowe, administrator danych osobowych (ADO), procesor danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać dokumentację, jak również dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz kursu otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane uprawnienia, jak również dostęp do skryptów szkoleniowych i wzorów dokumentów.