Kształcenie

Jakie kierunki studiów wybierają przyszli studenci?

Wybór właściwego kierunku studiów to dylemat, przed którym rok w rok staje tysiące młodych ludzi. Często wybór ten determinuje rozwój przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu znów rozpoczęły się tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy zatem, jakie kierunki studiów są modne wśród młodzieży.

Studia popularne pośród abiturientów

Wśród 10 najbardziej popularnych kierunków studiów po raz kolejny na pierwszym miejscu znajduje się informatyka. Zainteresowani naukami ścisłymi coraz częściej wybierają też kierunki pochodne, które mają bardzo duży potencjał rozwoju. Są to oczywiście robotyka oraz automatyka, które nie są wszak kierunkami innowacyjnymi, jednakże dopiero wraz z rozkwitem technologicznym przestały być uważane, za studia dla marzycieli. W przypadku studiów licencjackich, abiturienci wybierają z reguły psychologię i zarządzanie. Na kolejnych pozycjach uplasowały się kierunki ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość), prawo, wszelkie filologie (szczególnie angielska) bądź budownictwo.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypada na kierunkach z dziedziny matematyki, jak również orientalistyki (sinologia i japonistyka). Nie łatwo dostać się też na studia związane z kreowaniem wizerunku, filmem i teatrem czy designem. Należy zaakcentować, że duża liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów składa przecież dokumenty o przyjęcie nawet na parę kierunków równolegle.

Jak trafnie wybrać kierunek studiów?

Stojąc u progu wyboru kierunku studiów należy rozważyć swoje zainteresowania, ale też potencjalny popyt na rynku pracy. Należy jednakże pamiętać, że dany kierunek nie musi determinować przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów licencjackich oraz magisterskich mogą dowolnie poszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych. Są one aranżowane na praktycznie wszystkich uniwersytetach i akademiach i zwykle nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, by w nich uczestniczyć. Wystarczy mieć tytuł inżyniera, magistra lub licencjata.

Młody człowieku, pamiętaj! Okres studiów to czas, kiedy można także dodatkowo zdobywać nowe kwalifikacje przykładowo poprzez pomoc w wolontariatach bądź studenckich kółkach. Powinno się zagospodarować te 5 lat jak najlepiej.