Instalacje dla przemysłu Technologie

Aparatura pomiarowa dla przemysłu – lepkościomierz

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga wyjątkowej dokładności i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z narzędzi użytkowanych we współczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak się ich używa?

Lepkościomierze – precyzyjny pomiar dla wielu sektorów przemysłu

Wiskozymetr, potocznie nazywany lepkościomierzem, to narzędzie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego typu wykorzystywana jest w licznych sektorach przemysłu – między innymi przy produkcji papieru, opakowań, w branży motoryzacyjnej i spożywczej, a także w zakładach chemicznych. Badaniom poddawana jest ciecz – asfalt, żywice, klej i lakiery. W zakładach chemicznych zwykle używany jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości skompensowanej temperaturowo TCV, dynamicznej oraz kinetycznej. Dzięki użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest drobiazgowe zbadanie jakości produktu, a także optymalizacja czasu trwania i kosztów produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Lepkościomierz – rodzaje przyrządów

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze składają się z sensora, mierzącego temperaturę i lepkość oraz przetwornika, do którego wysyłane są pomiary. Dane są w następnej kolejności przesyłane do systemu sterowania. Wyróżnia się 2 bazowe typy lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie przeznaczeniem, konstrukcją oraz sposobem działania. Lepkościomierz ViscoScope posiada walec pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope sprawdza się przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Natomiast Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i służy do diagnozowania czystych cieczy.